• s16
  • s11
  • s12
  • s13
  • s14
  • s15
Nobile officium

Apie mus

Viešoji įstaiga "Nobile officium" - ne pelno siekenti organizacija, veikianti socialinėje, kultūros, sporto ar kitose srityse ir viešai teikianti šių sričių paslaugas visuomenės nariams.

Tikslai

Teikti socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims, vaikams su negalia, socialinės rizikos šeimoms, socialinės rizikos suaugusiems asmenims bei visiems kitiems bendruomenės gyventojams. Skatinti visuomenės socialines iniciatyvas, puoselėti žmoniškąsias vertybes visuomenėje, stiprinti asmenybę, ugdyti jos sąmoningumą ir atsakomybės jausmą. Užmegzti tarptautinius ryšius ir bendradarbiauti su panašaus pobūdžio organizacijomis. Įgivendindama savo tikslus, Įstaiga gali verstis bet kokia įstatymų nedraudžiama ūkine-komercine veikla.

Siekti socialinės atskirties mažinimo, integruojant sunkumų turinčias šeimas (asmenis) į visuomenę, suteikiant galimybę tapti VšĮ veiklų ir nuosavybės dalininkais, integruoti neįgaliuosius, bedarbius į darbo rinką pagal jų galimybes, tuo motyvuojant aktyviai veikti, kurti bei dirbti.

Misija

Didinti Siesikų sen. ir pagal galimybes aplinkinių seniūnijų, bendruomenių galimybę gyventi prasmingą gyvenimą, teikiant kokybiškas efektyvias socialines, kultūrines, ūkines paslaugas. Padėti žmonėms ir jų šeimos nariams turintiems įvairias priklausomybes, negalias. Telkti Siesikų sen. gyvenančius ir iš šio krašto kilusius žmones bendram gerovės kūrimui. Padėti pažinti, sukurti ir gyventi saugioje bei draugiškoje aplinkoje.

Vizija

Per verslus sukurti prasmingą bendruomenę, kuri padėtų tenkinti kekvieno bendruomenės nario ir jų šeimos poreikius. Siekti kiekvieno bendruomenės nario tobulėjimo. Keisti kaimo žmonių požiūrį į priklausomybę nuo alkaholio turinčius žmones, padėti jiems integruotis į visuomenę. Padėti nepasiturinčių bet gerai besimokančių šeimų vaikams siekti mokslų. Sukurti alternatyvius namus institucinei vaikų globai, integruojant darbuotojus, vaikų šeimas ir kitus suinteresuotus asmenis. Skatinti kūribinę bei darbinę veiklą, verslumą.

Galerija

Kontaktai

Petronių kaimas, Siesikų seniūnija, Ukmergės r.

Telefonas: +37068210806

A.s. LT567182400001700731 AB Šiaulių Bankas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektą remia

ezo

© Nobile officium, 2019